Årligmøte HL ishockey elite tirsdag 21. februar 2017


Tirsdag 21. Februar kl 19:00 i VIP rommet
Agenda:
1.  Godkjenning av innkalling og saksliste
2.  Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
3.  Gjennomgang av årsberetning
4.  Gjennomgang av regnskap og budsjett
5.  Valg av styre
6.  Behandle innkomne forslag
Dokumenter:

 

Styret i Hasle-Løren Ishockey Elite