.

Velkommen til skøyte- & ishockeyskole
for jenter og gutter i alderen 4-10 år

Sted: Løren Ishall

Hver torsdag, med oppstart
Torsdag 4. oktober 2018

Barna vil få veiledning i isens mysterier og en god kasse å holde seg .

Kl. 17.45 – 18.35 Garderober tilgjengelig inne i hallen.
Utstyr: Hjelm, skøyter, hansker/votter Utlån av hjelm og skøyter er mulig.

Og for de som er klare for større utfordinger så kan vi tilby hockeyskole sammen med vår yngste lagenhet. Her er fokus rettet mot grunnleggende ishockey-teknikk, bruk av kølle og lagspill.

Kl. 18.50-19.40 Garderober tilgjengelig inne i hallen.
Utstyr: Hjelm m/gitter, skøyter, halsbeskytter og kølle
Pris for hele sesongen: kr 1000,- (Sesongen varer til Påske)
Søskenmoderasjon: 250,- pr barn

Alle barn for egen drakt (sponset av GET) og genser, vi har koselig Juleavslutning med Nisse og siste trening for sesongen får alle Diplom og pokal.

Hvordan foregår timen Kl. 1745 -1835?

Vi deler isen inn i 3 grupper

Gruppe 1: her er alle nybegynnere, vi har alltid ett par trenere som følger med å bistår med å lære barnet med å stå på skøyter. Enkle øvelser, men vi lar det være på barnets premisser.

Gruppe 2: Nå kan barnet stå på skøyter, og her er det en eller to trenere som følger gruppen igjennom hele timen. Her trener de på å gå bedre på skøyter og leker, vil også få mulighet til å leke litt med kølle og puck utover sesongen.

Gruppe 3: Her spiller vi hockey, det blir enkle øvelser med kølle og puck og mye spilling. 2 trenere er tilstede og bistår. Her må alle barna ha hjelmer med gitter og halsbeskyttelse.

Barna bestemmer selv hvilken gruppe de vil være på.

Når barna har blitt litt trygge på is, anbefaler vi foreldre og sitte i kafeen vår og se på.
Skøyte trening er bra for motorikk og balanse hos barn, samt at det gir mestringsfølelse og er GØY!

For mer informasjon, kontakt Kjersti på skoyteskole@hasle-loren.no

(mobil 95205548)
Følg oss gjerne på facebook her
«Best for barn» artikkel i aftenposten

  Barnets fornavn (obligatorisk)

  Barnets etternavn (obligatorisk)

  Fødselsdato: (obligatorisk) (må skrives DD.MM.ÅÅÅÅ)

  Gutt / Jente (obligatorisk)

  Adresse: (obligatorisk)

  Postnr.: (obligatorisk)

  Poststed: (obligatorisk)

  Foresatt 1 Navn

  Foresatt 1 E-post

  Foresatt 1 Telefonnummer

  Foresatt 2 Navn

  Foresatt 2 E-post

  Foresatt 2 Telefonnummer:

  Annet:

   

  NB! Husk betaling til konto nr.: 1602 45 82314, mrk. betalingen med navn på deltager.