Årsmøte ishockey senior mandag 2. mars 2015


Hasle-Løren

Årsmøte Hasle Løren Hockey Senior 2015

2.mars kl 19.00 på VIP-rommet i Løren ishall.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Årsberetning
  4. Regnskap og budsjett
  5. Innkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

 

Innkallingen i pdf ligger her: Årsmøte Hasle Løren Hockey Senior 2015