Gruppestyret innkaller herved til årligmøte i Hasle-Løren Ishockey yngres


Årligmøte avholdes tirsdag 16. februar 2021 kl. 18.00. Møtet vil holdes via Teams. Deltakere må melde sin interesse via e-post; ishockey.yngres@hasle-loren.no. Deltaker vil da få en innkallelse med link for møtet.  

Agenda ligger her

F. Kyrre Teisbo

Nestleder Hasle Løren Ishockey Yngre