Skip to content

Klubben informerer

Endring i trenerteamet for a-laget

Et underskudd for a-laget vil i realiteten bety at hovedklubben må ta stilling til om de ønsker å dekke dette. Derfor har det vært ønskelig for styret å gjøre alt en kan for å minimere underskuddet for sesongen slik at hovedklubben rammes i minst mulig grad. Dette er i solidaritet med årsmøtevedtaket i Hasle-Løren IL fra 2023. Så får årsmøte i mars 2024 stake ut kursen for neste år.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com