PÅMELDING OG BETALING


Pris: 1000,- for hele sesongen. Sesongen varer fra oktober til påske.

Søskenmoderasjon: kr 250,- per barn.

Betaling: Betaling skjer via kort eller Vipps på første trening.
Innbetaling kan også gjøres til konto 1602 45 82314.
Husk å merke betalingen med navn på deltager!

Det er lov å prøve seg på et par treninger før man betaler.

Skjema for påmelding:

Barnets fornavn (obligatorisk)

Barnets etternavn (obligatorisk)

Fødselsdato: (obligatorisk) (må skrives DD.MM.ÅÅÅÅ)

Gutt / Jente (obligatorisk)

Adresse: (obligatorisk)

Postnr.: (obligatorisk)

Poststed: (obligatorisk)

Foresatt 1 Navn

Foresatt 1 E-post

Foresatt 1 Telefonnummer

Foresatt 2 Navn

Foresatt 2 E-post

Foresatt 2 Telefonnummer:

Faktura sendes til:

Kan foresatte bidra som trener/instruktør kryss av:

Annet: