Invitasjon til skøyte -og hockeyskole, oppstart torsdag 8. okt.


Velkommen til skøyte- & ishockeyskole

for jenter og gutter i alderen 4-8(10) år

Sted: Løren Ishall

Hver torsdag, med oppstart Torsdag 8. oktober 2015

Barna vil få veiledning i isens mysterier og en god kasse å holde seg .
Kl. 17.45 – 18.35 Garderober tilgjengelig inne i hallen.
Utstyr: Hjelm, skøyter, hansker/votter Utlån av hjelm og skøyter er mulig.

Og for de som er klare for større utfordinger så kan vi tilby hockeyskole sammen med vår yngste lagenhet. Her er fokus rettet mot grunnleggende ishockey-teknikk, bruk av kølle og lagspill.
Kl. 18.45-19.35 Garderober tilgjengelig inne i hallen.
Utstyr: Hjelm m/gitter, skøyter, halsbeskytter og kølle
Barna får egen drakt ved oppmøte første gang.

Pris for hele sesongen: kr 1000,- (Sesongen varer til Påske)

Skøytetrening er bra for motorikk og balanse hos barn, samt at det gir mestringsfølelse og er GØY!

Mer informasjon blir tilsendt alle påmeldte like før oppstart inkludert betalings informasjon.

For mer informasjon, kontakt Kjersti på skoyteskole@hasle-loren.no,

(mobil 95205548)

  Barnets fornavn (obligatorisk)

  Barnets etternavn (obligatorisk)

  Fødselsdato: (obligatorisk) (må skrives DD.MM.ÅÅÅÅ)

  Gutt / Jente (obligatorisk)

  Adresse: (obligatorisk)

  Postnr.: (obligatorisk)

  Poststed: (obligatorisk)

  Foresatt 1 Navn

  Foresatt 1 E-post

  Foresatt 1 Telefonnummer

  Foresatt 2 Navn

  Foresatt 2 E-post

  Foresatt 2 Telefonnummer:

  Faktura sendes til:

  Kan foresatte bidra som trener/instruktør kryss av:

  Annet:

  NB! Husk betaling til konto nr.: 1602 45 82314, mrk. betalingen med navn på deltager.