Årligmøte ishockey yngres torsdag 16. februar 2017

ÅRLIGSMØTE I HASLE-LØREN IL Avd. Ishockey junior   Torsdag 16. februar 2017 Kl. 19:00 – 20:30 VIP rommet, Ishallen, Løren Idrettspark.   Saksliste:   1.  Godkjenning av innkalling og saksliste   2.  Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen   3.  Behandle ishockey juniorsgruppas sin beretning og godkjenne gruppas årsmøtebehandling under […]

Julehilsen fra styret

Styret i Hasle-Løren yngres avdeling hockey ønsker trenere, lagledere, øvrig støtteapparat, spillere, foreldre/foresatte og samarbeidspartnere en riktig God Jul og Et godt Nytt År. Minner om frigåing i jula, tider finnes her. Med hilsen Styret yngres avd hockey

Hasle-Løren ishockey © 2016