Årligmøte ishockey yngres mandag 25. februar 2019


ÅRLIGSMØTE I HASLE-LØREN IL

Avd. Ishockey junior

Mandag 25. februar 2019 Kl. 18:00

VIP rommet, Ishallen, Løren Idrettspark.

Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste

2.  Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3.  Behandle ishockey juniorsgruppas sin beretning og godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme

4.  Behandle ishockey junior sitt regnskap og budsjett samt godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme.

5.  Valg av styre og gjennomgang av støtteapparat.

6.  Behandle innkomne forslag

Alla forslag skal sendes innen 11. feb 2019
På mail til thomas.falch@hasle-loren.no