Innkalling til årligmøte i Hasle-Løren Ishockey Bredde


Gruppestyret innkaller herved til årsmøte i Hasle-Løren Ishockey Bredde.

Årsmøtet avholdes torsdag 6. februar 2020 kl. 18.00 på VIP rommet i Lørenhallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21. januar 2020 pr epost: isfordeler@hasle-loren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på http://www.hasle-loren.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Gruppestyret i Hasle-Løren Ishockey