NIHF HURTIGHET


Vi håper at all våre har det så bra som mulig, at vi alle prioriterer helsa og bidrar i den helsedugnaden som skal til for at vi så snart som mulig skal kunne gjenoppta fellesaktivitet i Lørenhallen og andre steder. Inntil da oppfordrer vi alle til å beholde og utvikle formen gjennom egenaktivitet (og husk behovet for avstand). Vedlagt er link til barmarksøvelser fra Forbundet som den enkelte kan gjøre alene.

PDF ligger her