Elite organisasjon


Styret

Styret er det ledende organet i klubben. I tillegg består oganisasjonen av en valgkomite og kontrollkomite.

Kontrollkomiteen består av Hans-Christian Marthinsen, Terje Nyhaug og Øyvind Smedsrød.

Styret sitt arbeid består av å den generelle sportslige og økonomiske driften av laget. Styret avholdes jevnlige styremøter i løpet av året, men brorparten av arbeidet utføres i sesong i forhold til arrangementer, kamper, sponsorkvelder og de generelle arbeidene som må til for å få 1. divisjonslaget til å prestere.

nimble_asset_Magnus
Leder

Magnus Færøy
Magnus.Faeroy@Hasle-Loren.no
Tlf: 980 55 616

nimble_asset_Elia
Nestleder

Elia Hoelstad
Mail: E_Hoelstad@Hotmail.com
Tlf: 416 66 390

nimble_asset_Elia
Styremedlem og
sponsoransvarlig

Stian Langeli
Mail: Stian.Langeli@Getmail.com
Tlf: 918 13 631

nimble_asset_Elia
Styremedlem og
sportssjef

Philippe Juell
Mail: Coach.Juell@Gmail.com
Tlf: 401 03 666

nimble_asset_Elia
Varamedlem

Atle Sand

Slider