GJENNOMFØRING


Vi deler isen inn i tre grupper. Barna bestemmer selv hvilken gruppe de vil være på.

Gruppe 1: For nybegynnere. Barna får veiledning i isens mysterier og en kasse å holde seg i. Et par trenere følger med og bistår med å lære barnet med å stå på skøyter. Enkle øvelser på barnets premisser.

Gruppe 2: For barn som kan stå på skøyter. 1-2 trenere følger gruppen. De lærer å gå bedre på skøyter, leker på isen.

Gruppe 3: For barn som har lært seg litt skøyteteknikk. 2 trenere bistår med å spille hockey. Det legges opp til enkle øvelser med kølle og puck, og mye spilling. Hjelm med gitter samt halsbeskyttelse er påkrevd i denne gruppen.

Flere utfordringer:

For barn som er klare for større utfordringer på isen, anbefaler vi trening sammen med vår yngste lagenhet. Her er fokus rettet mot grunnleggende skøyte- og kølleteknikk, lek og spill. Alle nye spillere er hjertelig velkommen!