Invitasjon til Trener 1-kurs 2014


Til klubber i Akershus og Oslo

Akershus Ishockeykrets har i samarbeid med Oslo Ishockeykrets, gleden av å invitere til Trener 1-kurs:

Del 1: 25. – 26. oktober

Del 2: 01. – 02. november

Kurset vil bli holdt i Ullensaker Ishall og består av 2 deler. Hver del er på ca. 20 timer, med en blanding av teori og praksis.

Kursinnhold
Trener- og lederrollen og kommunikasjon, tekniske ferdigheter, situasjonsbestemte roller i forsvars- og angrepsspillet, regler og dommerens rolle, kjelkehockey, alderstilpasset trening, planlegging og gjennomføring av en treningsøkt.

Kursavgift
Kursavgiften er på kr. 2000,- som innbetales på faktura som du får tilsendt. Kursavgift må være innbetalt innen kursstart.

Påmelding
Send utfylt påmeldingsskjema til Per Henrik Nygård per.henrik@nygard.no snarest og innen onsdag 15. oktober 2014.

Dersom kurset er overtegnet ved påmeldingsfristens utløp forbeholder vi oss retten til å plukke ut antall deltagere.

Spørsmål kan rettes til: Per Henrik Nygård, per.henrik@nygard.no, tlf 95134826

Ønsker du å lese mer om Trener I-kurset og temaene ved kurset, kan du gå inn på

hockeycoaching.no under ”Utdanning”.

Velkommen på kurs!

Vennlig hilsen

AKERSHUS ISHOCKEYKRETS
Lise K. Torgersen (s.)
Leder

Påmeldingsskjema til Trener I, 2014 ligger her

Invitasjon til Trener I – 2014 i pdf ligger her.

AIHK  OIHK