Årligmøte ishockey elite torsdag 13. februar 2020


ÅRLIGSMØTE I HASLE-LØREN Ishockey elite

torsdag 13. februar 2020 Kl. 18;00

VIP rommet, Ishallen, Løren Idrettspark.

Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste

2.  Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3.  Behandle ishockey elite sin beretning og godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme

4.  Behandle ishockey elite sitt regnskap og budsjett samt godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme.

5.  Valg av styre og gjennomgang av støtteapparat.