Årligmøte ishockey yngres torsdag 16. februar 2017


ÅRLIGSMØTE I HASLE-LØREN IL

Avd. Ishockey junior

 

Torsdag 16. februar 2017 Kl. 19:00 – 20:30

VIP rommet, Ishallen, Løren Idrettspark.

 

Saksliste:

 

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2.  Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

 

3.  Behandle ishockey juniorsgruppas sin beretning og godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme

 

4.  Behandle ishockey junior sitt regnskap og budsjett samt godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme.

 

5.  Valg av styre og gjennomgang av støtteapparat.

 

6.  Behandle innkomne forslag

 

Alla förslag ska skickas till Juniorstyret innan 2. feb 2017

 

Styret i Hasle Løren IL Ishockey Junior