Årsmøte ishockey junior Torsdag 26. februar 2015


Hasle-Løren

 

ÅRSMØTE I HASLE-LØREN IL

Avd. Ishockey junior

Torsdag 26. februar 2015 Kl. 18:30 – 20:00

VIP rommet, Ishallen, Løren Idrettspark.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  1. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
  1. Behandle ishockey juniorsgruppas sin beretning og godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme
  1. Behandle ishockey junior sitt regnskap og budsjett samt godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme.
  1. Valg av styre og gjennomgang av støtteapparat.
  1. Behandle innkomne forslag

Styret i Hasle Løren IL Ishockey Junior

Innkallingen i pdf ligger her: ÅRSMØTE I HL ISHOCKEY JUNIOR