Gruppestyret innkaller herved til årligmøte i Hasle-Løren Ishockey yngres


Årsmøtet avholdes tirsdag 15. februar 2022 kl. 18:00 via Teams (ved korona restriksjoner) ellers blir det i VIP rommet. Deltaker må melde sin interesse via epost; ishockey.yngres@hasle-loren.no

Deltaker vil da få en innkallelse med link for møtet.

For å være stemmeberettigede må man melde seg inn i Hasle Løren IL. Stemmeberettigede medlemmer må fylle minst 15 år inneværende år samt oppfylt sine økonomiske forpliktelser

For å bli medlem, vennligst følg link;

http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/bli-medlem/

Kyrre Teisbo

Styreleder

Hasle-Løren Ishockey Yngre