Årligmøte for Hockey Senior tirsdag 16 februar


Årligmøte for Hockey Senior blir avholdt i VIP-rommet i Løren ishall tirsdag 16 februar kl. 19:00 – 21:00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Årsberetning
  4. Regnskap og budsjett
  5. Innkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt