Årligmøte ishockey yngres torsdag 18. februar 2016


ÅRLIGMØTE I HASLE-LØREN IL
Avd. Ishockey yngres
Torsdag 18. februar 2016 Kl. 19:00 – ca.21:00
VIP rommet, Ishallen, Løren Idrettspark.
Saksliste:
1.Godkjenning av innkalling og saksliste
2.Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen
3.Behandle ishockey juniorsgruppas sin beretning og godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme
4.Behandle ishockey junior sitt regnskap og budsjett samt godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme.
5.Valg av styre og gjennomgang av støtteapparat.
6.Behandle innkomne forslag
Styret i Hasle Løren IL Ishockey Junior