Årligmøte ishockey elite onsdag 14. februar 2018


ÅRLIGSMØTE I HASLE-LØREN IL

Avd. Ishockey elite

 

Onsdag 14. februar 2018 Kl. 19:00 – 20:30

VIP rommet, Ishallen, Løren Idrettspark.

 

Saksliste:

 

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste

2.  Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3.  Behandle ishockey elite sin beretning og godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme

4.  Behandle ishockey elite sitt regnskap og budsjett samt godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme.

5.  Valg av styre og gjennomgang av støtteapparat.