Årligmøte ishockey yngres torsdag 15. februar 2018


ÅRLIGSMØTE I HASLE-LØREN IL

Avd. Ishockey junior

 

Torsdag 15. februar 2018 Kl. 19:00 – 20:30

VIP rommet, Ishallen, Løren Idrettspark.

 

Saksliste:

 

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste

2.  Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3.  Behandle ishockey juniorsgruppas sin beretning og godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme

4.  Behandle ishockey junior sitt regnskap og budsjett samt godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det samme.

5.  Valg av styre og gjennomgang av støtteapparat.

Styreleder Juniorstyret: Jørgen Salsten (2017-18)
Nestleder Juniorstyret: Stian Langeli (2016-17) På valg
Medlem Juniorstyret: Renate Torrissen (2016-17) På valg
Medlem Juniorstyret: Lone Christoffersen (2017-18)
Medlem Juniorstyret: Tor Andresen (2016-17) På valg
Medlem Juniorstyret: Christian Solberg (2017-18) På valg (erstattes)
Medlem Juniorstyret: Casper Knap (2017-18)
Vara Juniorstyret: Tommy Karlsen (2016-17) På valg

6.  Behandle innkomne forslag

Alla forslag skal sendes till Juniorstyret innen 1. feb 2018
På mail til jorgen.salsten@hasle-loren.no

 

Styret i Hasle Løren IL Ishockey Junior