HL bredde

nimble_asset_HL-Logo-front

Styret i H/L Ishockey håper at alle våre og alle våre hockeyvenner holder seg friske og raske og at vi alle prioriterer råd og henstillinger fra myndighetene. På den måten kan vi raskest mulig komme i gang med aktiviteter i og i tilknytning til Lørenhallen. Inntil den tid så oppfordrer vi alle spillere til å drive egentrening (se forslag fra Forbundet). Vi oppfordrer også alle spillere, trenere og lagledere (og gjerne foresatte også) til å bidra til motivasjon og aktivitet innen de rammene som er satt av myndighetene.

Vi har som ambisjon å legge til rette for mest mulig aktivitet med et fast grunnlag i vår målsetting om å rekruttere, motivere, utvikle og beholde flest mulig, lengst mulig og mest mulig lokalt. Vi satser på bredde og på gutter og jentert (damer og herrer) slik at vi skal være en sosialagent for trivsel og positiv utvikling for alle i H/L og i våre nærområder.

Vi håper på enagsjement for målsettingen og forventer at alle våre bidrar til dette og foreslår at hver lagenhet, koordinert av lagledere, tar opp målsettingen og diskuterer egne bidrag til måloppnåelsen med frist ut mai. Bruk gjerne fantasien og involver alle slik at dette tiltaket skaper engasjement. Vi ber lagenhetene sende oss tiltak dere vil prioritere kommende sesong, innen 1. juni. Vi har som mål at vi når skoleferien starter skal ha en base med tiltak som alle kan dra nytte av.

I styret jobber vi nå for å få på plass en sportslig leder og med en sportslig plan som grunnlag for satsingen sesongen 2020-21. Vi har som ambisjon å legge best mulig til rette for alle våre lag innen de økonomiske rammene vi har. Jo flere vi er jo bedre blir økonomien og vi kan øke og bedre tiltakene våre. Ha gjerne et mål om å ta med en kompis eller venninne, nabo eller kollega (og deres barn) i Lørenhallen når den tid kommer.